SẢN PHẨM
  Liên kết:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT RA SẢN PHẨM

Nhập kho - Phân loại nguồn nguyên liệu phôi thép
Phân tích thành phần hóa học
Thử cơ tính nguyên liệu phôi thép
Cắt phôi
Hồi lò
Nung thép
Kiểm soát nhiệt
Cán thô
Cắt đấu
Cán trung
Cán tinh
Làm nguội cưỡng bức
Làm nguội bằng không khí
Cắt phân đoạn
Blockmill
Làm nguội cưỡng bức
Máy quấn
Làm nguội bằng không khí
Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Đóng bó - Lưu kho
Xuất hàng